Pravidla

Všichni uživatelé chatu jsou povinni dodržovat platné zákony ČR!

Každý uživatel svojí registrací a užíváním tohoto portálu souhlasí s níže uvedenými pravidly.
Na této straně najdete všeobecná pravidla a doporučení, jak se zde chovat a co očekávat.

Běžní uživatelé:

 • Je zakázáno opakovaně nadávat a urážet, a to i s použitím * nebo urážlivých smajlíků. Za porušení tohoto pravidla je ban na 24 hodin. Za obcházení banu s jiným nickem je opět ban na 365 dní bez varování.
 • Je zakázáno opakovaně tapetovat textem nebo smajlíky a to více než třemi řádky po sobě. Za porušení tohoto pravidla následuje ban na 12 hodin – čas na zotavenou, jeho příspěvky v chatu nejsou vidět. Za obcházení banu s jiným nickem jsou tyto nicky blokovány bez varování.
 • Je zakázáno inzerovat placené zboží nebo služby. Za porušení tohoto pravidla je ban dle uvážení admina. Rovněž je zakázáno dávat odkazy na jiné chaty.
 • Jsou zakázány sexuální výzvy kromě místností k tomu určených, jakož i řeči a autoerotice nebo obtěžování, výzvy na skype, facebook, instagram, snapchat a podobně. Za porušení tohoto pravidla je ban na 365 dní.
 • Je zakázáno založení vulgárního nicku, nicku napodobujícího jiného uživatele, nebo nicku napodobujícího známou osobnost.
 • Je zakázáno zobrazovat na profilové fotce pornografii.
 • Je zakázáno psát na chat osobní nebo citlivé údaje druhých osob. Zveřejňovat osobní konverzaci a podobně.
 • Jsou zakázány výzvy k nesnášenlivosti osob, skupin nebo jednotlivců a za porušení tohoto pravidla následuje ban.
 • V případě opakované hádky nebo sporu osobní povahy, která narušuje celkový chod místnosti, uživatele správce vyzve ke klidu. Pokud spor neustane bude muset, použije funkci BAN.
 • Uživatelé jsou povinni řídit se případnými pokyny správce chatu při vzniknutí sporu.
 • Uživatelé jsou povinni respektovat rozhodnutí správce a případný nesouhlas mohou řešit dle bodu Stížnosti.
 • Důkazní břemeno v případě podezření na špatný výkon správcovské funkce leží vždy na uživateli. – Správce není povinen dělat si printscreen z každého použití svojí funkce.
 • Správce není povinen upozornit uživatele na porušení pravidel.
 • Registrací na cesky-chat.cz souhlasíte se zasílání informačních emailů do Vaši emailové schránky.

Stálí a dočasní správci:

 • Správce má dohlížet na dodržování pravidel u běžných uživatelů.
 • Správce je povinen zasáhnout při porušení pravidel a to nejprve napomenutím, a poté ban.
 • Správce musí opakované a časté porušování pravidel jedním uživatelem hlásit hlavnímu administrátorovi pro zvážení dalších opatření (ban, zablokování nicku a podobně).
 • Správce nesmí uživatele zablokovat (ban) bez důvodu. V případě spornosti opatření je nutné udělat screen a tento poslat stálému správci, nebo hlavnímu administrátorovi.
 • V případě, že stálý správce opakovaně zablokuje někoho bez důvodu, bude mu tato funkce hlavním administrátorem odebrána (více v sekci stížnosti). V případě, že funkci zneužije dočasný správce, bude mu dle uvážení hlavního administrátora zablokován přístup na chat.
 • Pokud jde o soukromí, lze místnost zamknout.
 • Správce, který opakovaně neplní své povinnosti a nejedná při porušení pravidel, ale naopak porušování toleruje, ačkoli je v místnosti aktivně přítomen, bude zbaven funkce.

Stížnosti:

 • Stížnosti na jednotlivé uživatele, nebo správce, bude možno uplatňovat u hlavního správce nick (Moderátor).
 • Administrátor nemusí zdůvodňovat svůj postup jinak, než stručně s odkazem na pravidla. Při opakovaném prokázaném porušení pravidel (3x a dost) bude administrátorem použit ban bez předchozího upozornění.

Odpovědnost portálu Cesky-chat.cz a jeho majitele a provozovatele
Cesky-chat.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Cesky-chat.cz.

 

Komentáře jsou uzavřeny.